maandag 12 maart 2012

Interactieve handleiding over Informatievaardigheden


Gezien op het web: Een fraai vormgegeven en degelijke online tutorial over informatievaardigheden met als doelgroep promovendi en wetenschappelijke staf.

Voor de HBO-v en fysio student is unit 1 interessant. In de Xplora-instructies die jullie in het eerste leerjaar krijgen, komen de meeste onderwerpen uit deze unit ook aan de orde.
De andere units zullen meer van toepassing zijn op de Avans docenten die wetenschappelijk literatuuronderzoek doen

In het kort de inhoud van unit 1:

1. Informatieprobleem onderkennen (er is iets wat ik wil weten en nu nog niet weet)
2. Informatieprobleem definieren (wat wil ik precies weten) in hoofdvraag en eventuele deelvragen
3. Verwijzende bronnen selecteren (waar zou ik de gevraagde informatie kunnen vinden - boeken, catalogus, internet etc) en prioriteren (in welke volgorde ga ik deze verwijzende bronnen raadplegen met het oog op beschikbare tijd, taal, doelgroep etc)
4. Zoektermen definieren (om verwijzende bronnen te doorzoeken - met behulp van mindmap, thesaurus, register, woordenboek, associatieve browser als AquaBrowser etc)
5. Zoeken (eenvoudig, samengesteld, geavanceerd, booleaans, agents, etc.)
6. Informerende bronnen selecteren (op basis van abstract, achterflap, beschrijving, trefwoorden, url etc)
7. Informatie binnen bron lokaliseren (aan de hand van index, menu, sitemap etc)
8. Informatie evalueren en eventueel valideren (op basis van criteria als betrouwbaarheid, actualiteit, relevantie maar ook op basis van voorkennis en gezond verstand!)
9. Terugkeren naar zoekvraag en deze indien nodig bijstellen
10. Informatie verwerken (citeren, copyright, bronvermelding etc)
11. Informatie presenteren (schrijven en publiceren, spreken voor een groep, etc.)


http://www.informationliteracy.ie/
(Foto van http://www.flickr.com/photos/danahlongley/4472897115)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten