woensdag 1 februari 2012

Lees het tijdschrift voor EBP


EBP kan soms lastig zijn, maar gelukkig is er het tijdschrift voor Evidence Based Practice!
Het tijdschrift verschijnt 5 keer per jaar en elk nummer heeft een speciaal thema en bevat casussen, klinische lessen en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek dat in de praktijk is toegepast.


Het laatst verschenen nummer (nr. 5, 2011) heeft als thema 'kwetsbare patiënten'.
* Het bevat een klinische les Integrale zorg voor fragiele ouderen.
* Als case studie een Nederlandse toets voor EBM-kennis en -vaardigheden.
* Verschillende (besprekingen van) wetenschappelijke artikelen over o.a. gebruik van onderzoek door verpleegkundigen, valpreventie, screening op depressie en het opsporen en behandelen van urine-incontinentie.
* Tot slot een pleidooi om meer evidence-based instrumenten voor ouderenzorg te ontwikkelen.

Het tijdschrift staat ter inzage in Xplora Breda en Den Bosch, maar is ook online te raadplegen via databank BSL Vakbibliotheek (via de Xplora-tab op BB).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten