dinsdag 7 december 2010

Booleaans zoeken in Google met AROUND

Gelezen op: http://searchresearch1.blogspot.com/2010/10/around-has-always-been-around.html
Het schijnt dat de AROUND operator in Google al sinds een jaartje of 5 - 6 te gebruiken is. Er wordt alleen niet zoveel over geschreven. Ik wist het ook niet totdat ik bovenstaande blog las.

In de informatievaardigheids lessen hebben we het altijd over AND, OR en NOT. Dit zijn de meest bekende Booleaanse operatoren. De databanken als Pubmed, Cinahl, Cochrane Library, INVERT, Picarta en Vakbibliotheek kunnen met deze operatoren overweg. En ook in Google (advanced search) weten we allemaal hoe we ze kunnen toepassen.


Hoe werkt AROUND?
De AROUND() operator moet in hoofdletters. Het cijfers tussen de haakjes geeft de maximum afstand aan tussen de twee termen.

Voorbeeld:
endocrine AROUND(5) therapy levert pagina's op waar het endocrine binnen 5 woorden van therapy staat.

In de Cochrane Library werken ze ook met een AROUND, maar hier noemen ze het NEAR.
In Cochrane zou het zijn: endocrine NEAR/5 therapy .

1 opmerking: