dinsdag 2 november 2010

Bijhouden van de medische literatuur met Cochrane Library?

Gepubliceerd op: 21-10-2010

Citeer dit artikel als:
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C709
Hoe kunnen we de medische literatuur ooit bijhouden?

Mirjam Bedaf

In 1980, een kwart eeuw nadat gerandomiseerde trials algemeen geaccepteerd waren, verweet Archie Cochrane de medische professie dat ze niet in staat was om periodiek en per (sub)specialisme kritische samenvattingen van alle relevante gerandomiseerde en gecontroleerde studies te maken. Er werden op dat moment dagelijks ongeveer 14 verslagen van trials gepubliceerd. 30 jaar na dit verwijt vonden Hilda Bastian, Paul Glasziou en Iain Chalmers het tijd om na te gaan in hoeverre op dit moment gebruik kan worden gemaakt van dergelijke samenvattingen. Ze publiceerden hun bevindingen in PLoS Medicine (2010;7:e1000326).

Ondanks de komst van MEDLINE en CTTR is nog steeds niet bekend hoeveel studies er precies gedaan zijn. Een groot deel van de studies blijft ongepubliceerd, en bovendien zijn veel studies gepubliceerd in tijdschriften zonder elektronische indexatie, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Een van de eerste stappen om reviews te kunnen maken is volgens de auteurs het herontdekken van publicaties van vóór het digitale tijdperk en het invoeren van alle publicaties in 1 systeem.

Trials en reviews kunnen ongetwijfeld grote impact hebben, toch bestaat het overgrote deel van de medische literatuur uit niet-systematische beschrijvende analyses. Slechts een klein deel van de trials worden geanalyseerd in systematische reviews.
De auteurs stellen daarom dat Cochrane’s doel niet kan worden bereikt zonder een aantal drastische koersveranderingen.
Overbodige trials moeten hiervoor worden verminderd en systematische reviews moeten prioriteit krijgen. Bovendien zouden clinici en patiënten open toegang moeten hebben tot deze bronnen.

Tegenwoordig zou het overigens net zo moeilijk zijn om alleen al alle systematische reviews bij te houden; er verschijnen er dagelijks 11, naast 75 verslagen van trials. Hoe kunnen we die ooit allemaal lezen? Er zitten nog steeds maar 24 uur in een dag.

(Bijdrage: Mirjam Bedaf.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten