donderdag 25 november 2010

Sneeuwballen, ook een manier van literatuur zoeken

In de laatste instructies hebben we het gehad over het zoeken naar literatuur in databanken. Een andere methode om aan literatuur te komen is de sneeuwbal-methode, ofwel sneeuwballen.

Het startpunt hiervoor is een goed artikel dat een antwoord geeft op je PICO vraag. Als je vervolgens de literatuurlijst bekijkt zie je welke artikelen de auteur zelf heeft gebruikt voor zijn artikel. Het kan goed zijn dat hier een artikel wordt genoemd die voor jou ook waarde heeft.

En dit artikel heeft ook weer verwijzingen die de moeite waard zijn.
Uiteraard gaat de leeftijd van de artikelen hierbij omhoog.

Het is ook mogelijk de andere kant op te sneeuwballen, maar daar moet ik zelf nog eens dieper induiken. Als je bij de informatiebalie er naar vraagt probeer ik het uit. Heeft iemand van jullie al ervaring met sneeuwballen in de toekomst? Laat maar weten. Dan leer ik van jullie.

Sneeuwballen gooien!

dinsdag 23 november 2010

Vastgelopen tijdens het zoeken naar literatuur?

Ben je tijdens je zoektocht naar literatuur voor je literatuurrapport vastgelopen?
De Xplora medewerkers bij de informatiebalies kunnen je weer op weg helpen. Een persoonlijk bezoek aan de balie loont de moeite.

De studenten die liever thuis aan het werk zijn kunnen hun vraag schriftelijk voorleggen aan Xplora via Question Point: de digitale vraagbalie.
Question point kan je vinden via de Xplora tab binnen Blackboard of via de LIC webiste, http://lic.avans.nl. BTW: Xplora is een onderdeel van het LIC, vandaar.

maandag 15 november 2010

Powerpoint saai, Prezi flitsend, anders.

http://prezi.com

Prezi is een presentatie tool op het internet. Het is niet te vergelijken met een diapresentatietool als Powerpoint waarbij de dia's voorbij schuiven.
Met Prezi kan je de blik van de kijker meenemen in je verhaal en inzoomen op onderdelen waarvan je wilt dat die benadrukt worden. Handig als je je publiek ergens van wilt overtuigen bijvoorbeeld bij een verbeterplan. Het kan helpen om de grote lijn in de gaten te houden terwijl je inzoomt op de verschillende onderdelen.
Echter overdrijf het inzoomen en draaien van het blikveld niet. Je publiek kan wagenziek worden...

woensdag 3 november 2010

TRIP Database

Een handige tool bij het zoeken naar medische literatuur is TRIP Database.
TRIP is een metazoekmachine die in een groot aantal internetbronnen tegelijk zoekt, o.a. PubMed, Bandolier, Best Bets, Clinical Evidence en DARE.
TRIP staat voor Turning Research into Practice en is in 1997 opgericht vanuit de behoefte snel antwoord op klinische vragen te vinden, gebaseerd op evidence based medicine.

Als je een zoekopdracht doet in TRIP zie je aan de rechterkant van het scherm hoe de resultaten (in kleur) worden gefilterd naar soort evidence (aflopend naar bewijs): richtlijnen, systematic reviews en andere vormen van onderzoek.

PubMed instructiefilmpjes


In medische databank PubMed vind je onder het kopje PubMed tutorials een aantal hele handige instructiefilmpjes waarin getoond wordt hoe je slim kunt zoeken naar literatuur.

Je kunt beginnen met een simple subject search. Hierin wordt uitgelegd dat PubMed werkt met automatic term mapping (PubMed zet ingevoerde zoektermen waar mogelijk automatisch om naar MeSH-termen).

Voor het zoeken op onderwerp aan de hand van MeSH termen kun je het filmpje zoeken in de MeSH database gebruiken.
Als je teveel artikelen hebt, kun je het beste twee of meer onderwerpen combineren. Gebruik dan het filmpje combineren van MeSH termen.

dinsdag 2 november 2010

Bijhouden van de medische literatuur met Cochrane Library?

Gepubliceerd op: 21-10-2010

Citeer dit artikel als:
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C709
Hoe kunnen we de medische literatuur ooit bijhouden?

Mirjam Bedaf

In 1980, een kwart eeuw nadat gerandomiseerde trials algemeen geaccepteerd waren, verweet Archie Cochrane de medische professie dat ze niet in staat was om periodiek en per (sub)specialisme kritische samenvattingen van alle relevante gerandomiseerde en gecontroleerde studies te maken. Er werden op dat moment dagelijks ongeveer 14 verslagen van trials gepubliceerd. 30 jaar na dit verwijt vonden Hilda Bastian, Paul Glasziou en Iain Chalmers het tijd om na te gaan in hoeverre op dit moment gebruik kan worden gemaakt van dergelijke samenvattingen. Ze publiceerden hun bevindingen in PLoS Medicine (2010;7:e1000326).

Ondanks de komst van MEDLINE en CTTR is nog steeds niet bekend hoeveel studies er precies gedaan zijn. Een groot deel van de studies blijft ongepubliceerd, en bovendien zijn veel studies gepubliceerd in tijdschriften zonder elektronische indexatie, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Een van de eerste stappen om reviews te kunnen maken is volgens de auteurs het herontdekken van publicaties van vóór het digitale tijdperk en het invoeren van alle publicaties in 1 systeem.

Trials en reviews kunnen ongetwijfeld grote impact hebben, toch bestaat het overgrote deel van de medische literatuur uit niet-systematische beschrijvende analyses. Slechts een klein deel van de trials worden geanalyseerd in systematische reviews.
De auteurs stellen daarom dat Cochrane’s doel niet kan worden bereikt zonder een aantal drastische koersveranderingen.
Overbodige trials moeten hiervoor worden verminderd en systematische reviews moeten prioriteit krijgen. Bovendien zouden clinici en patiënten open toegang moeten hebben tot deze bronnen.

Tegenwoordig zou het overigens net zo moeilijk zijn om alleen al alle systematische reviews bij te houden; er verschijnen er dagelijks 11, naast 75 verslagen van trials. Hoe kunnen we die ooit allemaal lezen? Er zitten nog steeds maar 24 uur in een dag.

(Bijdrage: Mirjam Bedaf.)