(Medische) Bronnen

Via Xplora heb je toegang tot verschillende onderwerpsgerichte databanken. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar medische en gezondheidszorg artikelen, denk aan INVERT, CINAHL, Pedro, Pubmed, Cochrane of TRIP. In deze databanken zoek je gratis via Internet of via de aangekochte licentie van Xplora.
Uiteraard zijn er ook databanken waarvoor Xplora geen licentie heeft afgesloten. Het is dan niet mogelijk om in deze databanken te zoeken, denk hierbij aan Medline, Embase, NAZ, PsycINFO of UptoDate.

Naast de onderswerpsgerichte databanken zijn er ook databanken van uitgevers van tijdschriften. Zij bieden de inhoud van hun tijdschriften aan op het Internet. Xplora sluit vervolgens een licentie af om full-text toegang te krijgen tot artikelen van de laatste 10 jaar en binnen een bepaalde onderwerpsrange. Je moet denken aan Elsevier Science Direct, Sage, Wiley Interscience en SpringerLinkVoor AGZ van belang zijn (in alfabetische volgorde):

Artsennet.nl : Nederlandstalige gezondheidszorg richtlijnen
Van een ruime sortering aan nederlandse gezondheidszorg organisaties zijn de richtlijnen bijeen verzamelt op deze website. Het is mogelijk om hierbinnen te zoeken.

Cinahl(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature):
Deze databank is afkomstig uit de VS en is de tegenhanger van Embase (afkomstig uit Europa, Xplora heeft hier geen abonnement op). In CINAHL zijn veel meer artikelen terug te vinden dan in Embase. De databank bevat artikelen vanaf 1982 en bestaat uit twee onderdelen, namelijk CINAHL en Pre-CINAHL. Pre-CINAHL bevat nieuwe artikelen waar nog geen trefwoorden aan toegekend zijn. Wanneer deze artikelen zijn verwerkt, worden zij naar CINAHL verplaatst.
• Voordeel: Goede ontsluiting via MeSH.

Cinahl quick reference guide
Uitgebreide handleiding
Instructiefilm over het zoeken met CINAHL headings

Cochrane
Wanneer er een aantal onderzoeken over een bepaald onderwerp zijn uitgevoerd, worden deze samengevoegd tot een systematic reviewartikel. De bevindingen zijn op dat moment Evidence based. Uiteindelijk kan hier een protocol uit voortvloeien. Cochrane bevat voornamelijk reviews en protocollen (deels full-text).
• Voordeel: Goede ontsluiting via MeSH, maar ook zoeken op vrije tekstwoorden. Hiernaast zijn de zoekresultaten op te splitsen in verschillende typen publicaties.
• Nadeel: Er moet vaak nog meer onderzoek uitgevoerd worden voor een gegrond protocol.

Cochrane library search tour - op papier
Cochrane instructie filmpje


Google Scholar Instructiefilm zoeken naar artikelen
Invert
Invert is een Belgische databank waarin VERWIJZINGEN naar Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur zijn opgenomen. In Invert is vooral informatie terug te vinden met betrekking tot lichamelijke aandoeningen.
• Voordeel: De artikelen bevatten trefwoorden. De trefwoorden zijn afkomstig uit een index. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen trefwoorden, aspect-trefwoorden en bij-trefwoorden.
• Nadeel: Invert houdt geen zoekgeschiedenis bij.

Artikelen uit deze tijdschriften vind je in INVERT.
INVERT handleiding eenvoudig zoeken
INVERT handleiding geavanceerd zoeken


Johanna Briggs Institute
De database van het Australische Johanna Briggs Institute (JBI) biedt toegang tot vidence based publicaties, waaronder systematic reviews.


LexisNexis
LexisNexis biedt toegang tot de krantenartikelen van vijf landelijke dagbladen tot 2 jaar terug. Tevens kan je zoeken in de Internationale kranten. Goed toepasbaar voor een inleiding van een werkstuk, of een presentatie.

Pedro
Gratis databank uit australië voor evidence based fysiotherapie. Aldus hun site bieden zij toegang tot "16,500 randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy". Een zoektocht begint met simpele zoektermen, maar kan ook beginnen via vooringegeven Therapies, problem, body part, of subdiscipline.

Picarta
Picarta kan gezien worden als de catalogus van Nederland. Alles wat er bij de meeste Nederlandse bibliotheken op de planken staat is terug te vinden in Picarta. Zelfs tot op artikelniveau. En het zijn deze artikelen waarnaar vaak gezocht wordt.
• Voordeel: De artikelen zijn in Nederland terug te vinden.
• Nadeel: De artikelen zijn alleen terugvindbaar op woorden uit de titel. Engelstalige artikelen vragen om Engelstalige zoekwoorden.
.

Pubmed
De grootste databank met bio/medische literatuur. Een goed startpunt van je zoektocht. De databank is gratis toegankelijk via het Web. De artikelen krijgen allemaal MeSH trefwoorden, waardoor het zoeken erg makkeklijk is. Let wel op de details van je zoekactie. Soms vertaalt Pubmed een zoekterm in iets onverwachts, bijv. Walking aids.

Sage
Toegang tot de tijdschriftencollectie van uitgeverij Sage, tot ongeveer tien jaar terug. Ruim 400 internationale tijdschriften op het gebied van geestes- en sociale wetenschappen zijn bereikbaar. Nadeel: er wordt alleen gekeken naar artikelen van deze ene uitgeverij.

Science Direct
Toegang tot de wetenschappelijke tijdschriftencollectie van uitgeverij Elsevier Science, tot ongeveer tien jaar terug. In totaal zijn meer dan 1 miljoen artikelen elektronisch beschikbaar, gepubliceerd in meer dan 1100 Elsevier Science tijdschriften. Nadeel: er wordt alleen gekeken naar artikelen van deze ene uitgeverij.

SpringerLink
Toegang tot de tijdschriftencollectie en wetenschappelijke boeken op het gebied van geneeskunde en betawetenschappen van uitgeverij Springer, tot ongeveer tien jaar terug. Nadeel: er wordt alleen gekeken naar artikelen van deze ene uitgeverij.

TRIP
"Free clinical search engine. Its primary function is to help clinicians identify the best available evidence with which to answer this clinical questions. Its roots are firmly in the world of Evidence-based medicine", aldus de engelse Wikipedia. Zeker de moeite waard! Eigenlijk het eerste startpunt bij het beantwoorden van een klinische vraag.Wiley Interscience
Toegang tot de wetenschappelijke tijdschriften- en boekencollectie van uitgeverij Wiley en Blackwell, tot ongeveer tien jaar terug. Nadeel: er wordt alleen gekeken naar artikelen van deze uitgeverijen.