donderdag 16 december 2010

Een nieuwe volgorde van het alfabet, grapje of echt?

Gelezen op http://www.depers.nl/opmerkelijk/531701/EU-nieuwe-volgorde-van-het-alfabet.html

Volgens het nieuwsbericht heeft de Europese Commissie 20 jaar gewerkt aan dit voorstel. Met de nieuwe volgorde moeten de Westerse talen efficienter gaan fucntioneren. M.i.v. 1 januari wordt de nieuwe volgorde ingevoerd in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
De nieuwe volgorde van het alfabet zou moeten worden:
W, N, B, O, I, V, J, E, H, Z, D, P, U, G, L, Y, T, C, S, N, F, K, A, Q, R, M.

Volgens het bericht verdwijnt de X en hiervoor in de plaats komt de N 2x voor. De bibliotheken hebben een half jaar de tijd om de kaartenbakken opnieuw te sorteren.
X1Natuurlijk gaat dit niet echt gebeuren.
Maar het zet je wel aan het denken. Het ABC is zo ingebakken bij iedereen, maar waarom is er ooit voor gekozen dat de B na de A komt, en de N voor de O.
Waarom gebruiken we niet de volgorde van het qwerty toetsenbord.

Stel je voor, de X verdwijnt, wordt het dan Ksplora? Of Eksplora?

dinsdag 14 december 2010

'Student verruilt bieb voor Google'


Studenten harken veel te vaak werkstukken bij elkaar via zoekprogramma’s als Google, is te lezen in het recente nummer van het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Cultural Studies.(1)
Volgens één van de auteurs van dit artikel, José van Dijck (hoogleraar media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam) leven we in een gemakscultuur: alles moet met een druk op de knop te bereiken zijn en wat je daarmee niet vindt, bestaat niet.
Het zoekgedrag van studenten is onderzocht en het blijkt dat studenten alleen de eerste tien resultaten van een zoekactie bekijken en niet kritisch zijn t.a.v. de betrouwbaarheid van bepaalde bronnen. Google is niet langer een aanvulling op wetenschappelijke bibliotheken, het is nu andersom.
(Bron: Trouw, maandag 29 november ; p. 7)

In het artikel betogen de auteurs dat zoekmachines (en Google Scholar in het bijzonder) belangrijke co-producenten van wetenschappelijke kennis zijn geworden. Ze pleiten daarom voor training in informatievaardigheid, waarbij studenten wordt geleerd hoe (de rankingsystemen in) zoekmachines werken.

donderdag 9 december 2010

Onbekende kant van zoeken met + in Google of een andere zoekmachine

Gelezen op http://searchresearch1.blogspot.com/2010/12/when-to-use-operator-most-misunderstood.html

Je weet vast dat het minteken in een zoekmachine een bepaalde term uit je zoekresultaten haalt.

voorbeeld: Het vinden van artikelen over nursing maar die niet gaan over breastfeeding.

nursing -breastfeeding

Je verwacht dat het plusteken het tegenovergestelde werkt van het minteken. Maar het doet meer dan dat.

Een plusteken zegt tegen de zoekmachine: zoek maar op deze term, en dan ook alleen maar deze term, dus geen synoniemen, of vervoegingen (truncatie). Eigenlijk zet de zoekmachine de term tussen aanhalingstekens.

Voorbeeld:
Zoeken op ziekenhuishygiëne geeft 18200 hits (9-12-2010, in Google). Hierbij zitten ook hits met het woord ziekenhuishygiënist.

Zoeken op +ziekenhuishygiëne geeft 16300 hits (9-12-2010, in Google) waarbij het woord ziekenhuishygiënist niet meer als zoekwoord uitgelicht is.
Hetzelfde effect bereik je als je ziekenhuishygiëne tussen " " zet.

Het gebruik van een + teken heeft nut wanneer jouw zoekwoord door Google automatisch vertaald wordt naar een woord dat je niet wil. Google zegt dan: Resultaten weergeven voor xxx.

Zoek je in Bing dan is het zoekcommando noalter: hetzelfde als het gebruik van een +teken.
Voorbeeld:
noalter:ziekenhuishygiëne

dinsdag 7 december 2010

Booleaans zoeken in Google met AROUND

Gelezen op: http://searchresearch1.blogspot.com/2010/10/around-has-always-been-around.html
Het schijnt dat de AROUND operator in Google al sinds een jaartje of 5 - 6 te gebruiken is. Er wordt alleen niet zoveel over geschreven. Ik wist het ook niet totdat ik bovenstaande blog las.

In de informatievaardigheids lessen hebben we het altijd over AND, OR en NOT. Dit zijn de meest bekende Booleaanse operatoren. De databanken als Pubmed, Cinahl, Cochrane Library, INVERT, Picarta en Vakbibliotheek kunnen met deze operatoren overweg. En ook in Google (advanced search) weten we allemaal hoe we ze kunnen toepassen.


Hoe werkt AROUND?
De AROUND() operator moet in hoofdletters. Het cijfers tussen de haakjes geeft de maximum afstand aan tussen de twee termen.

Voorbeeld:
endocrine AROUND(5) therapy levert pagina's op waar het endocrine binnen 5 woorden van therapy staat.

In de Cochrane Library werken ze ook met een AROUND, maar hier noemen ze het NEAR.
In Cochrane zou het zijn: endocrine NEAR/5 therapy .

donderdag 2 december 2010

Bericht speciaal voor de fysiotherapie studenten

Via Xplora kan je extra ondersteuning krijgen bij het leren zoeken in wetenschappelijke databases. Meld je in groepjes van minimaal 5 tot maximaal 12 geïnteresseerden bij de informatiebalie van Xplora op de 2e etage of bij Niek van Hoof - Verhagen (nom.vanhoof-verhagen@avans.nl) voor het plannen van een extra training. Geef aan welke databank(en) problemen geven en laat een e-mailadres achter.

Eerste hulp vragen kun je natuurlijk altijd stellen aan de informatiespecialisten van Xplora achter de oranje balie op de 2e etage.

Openingstijden Xplora rond de jaarwisseling

Xplora is gesloten op vrijdagmiddag 24 december vanaf 13.00 uur tot maandag 3 januari. Van maandag 3 t/m vrijdag 7 januari is de openstelling beperkt van 09.00 tot 17.00 uur.


woensdag 1 december 2010

Free medical journals

Tijdens de training informatievaardigheid voor HBOV (blok 2) werd gezocht naar literatuur over valpreventie bij ouderen in ziekenhuizen. In PubMed werd een geschikt artikel gevonden:
Fall prevention in acute care hospitals: a randomized trial.
In: JAMA (journal of the Americal Medical Association)- 2010 Nov 3;304(17):1912-8.
Via klikken op het icoontje rechts bovenin het scherm werd geprobeerd om de fulltext van het artikel te krijgen, maar helaas er verscheen een inlogscherm en dat betekent dat je een abonnement moet hebben. En Avans heeft jammer genoeg op dit tijdschrift geen abonnement.

Hoe kun je dan aan dit artikel komen?
Probeer eens de website van www.freemedicaljournals.com en zoek op titel 'JAMA' (in het linkerframe onder punt 4. title). Je ziet dat dit tijdschrift na 6 maanden via deze website gratis te bekijken is:

JAMA: Journal of the American Medical Association
English
ISSN: 0098-7484
EISSN: 1538-3598
ISI Impact Factor: 28.899
Free after 6 months
1883-present

Op Free medical journals vind je een overzicht van gratis (Engelstalige) full-text medische tijdschriften.

donderdag 25 november 2010

Sneeuwballen, ook een manier van literatuur zoeken

In de laatste instructies hebben we het gehad over het zoeken naar literatuur in databanken. Een andere methode om aan literatuur te komen is de sneeuwbal-methode, ofwel sneeuwballen.

Het startpunt hiervoor is een goed artikel dat een antwoord geeft op je PICO vraag. Als je vervolgens de literatuurlijst bekijkt zie je welke artikelen de auteur zelf heeft gebruikt voor zijn artikel. Het kan goed zijn dat hier een artikel wordt genoemd die voor jou ook waarde heeft.

En dit artikel heeft ook weer verwijzingen die de moeite waard zijn.
Uiteraard gaat de leeftijd van de artikelen hierbij omhoog.

Het is ook mogelijk de andere kant op te sneeuwballen, maar daar moet ik zelf nog eens dieper induiken. Als je bij de informatiebalie er naar vraagt probeer ik het uit. Heeft iemand van jullie al ervaring met sneeuwballen in de toekomst? Laat maar weten. Dan leer ik van jullie.

Sneeuwballen gooien!

dinsdag 23 november 2010

Vastgelopen tijdens het zoeken naar literatuur?

Ben je tijdens je zoektocht naar literatuur voor je literatuurrapport vastgelopen?
De Xplora medewerkers bij de informatiebalies kunnen je weer op weg helpen. Een persoonlijk bezoek aan de balie loont de moeite.

De studenten die liever thuis aan het werk zijn kunnen hun vraag schriftelijk voorleggen aan Xplora via Question Point: de digitale vraagbalie.
Question point kan je vinden via de Xplora tab binnen Blackboard of via de LIC webiste, http://lic.avans.nl. BTW: Xplora is een onderdeel van het LIC, vandaar.

maandag 15 november 2010

Powerpoint saai, Prezi flitsend, anders.

http://prezi.com

Prezi is een presentatie tool op het internet. Het is niet te vergelijken met een diapresentatietool als Powerpoint waarbij de dia's voorbij schuiven.
Met Prezi kan je de blik van de kijker meenemen in je verhaal en inzoomen op onderdelen waarvan je wilt dat die benadrukt worden. Handig als je je publiek ergens van wilt overtuigen bijvoorbeeld bij een verbeterplan. Het kan helpen om de grote lijn in de gaten te houden terwijl je inzoomt op de verschillende onderdelen.
Echter overdrijf het inzoomen en draaien van het blikveld niet. Je publiek kan wagenziek worden...

woensdag 3 november 2010

TRIP Database

Een handige tool bij het zoeken naar medische literatuur is TRIP Database.
TRIP is een metazoekmachine die in een groot aantal internetbronnen tegelijk zoekt, o.a. PubMed, Bandolier, Best Bets, Clinical Evidence en DARE.
TRIP staat voor Turning Research into Practice en is in 1997 opgericht vanuit de behoefte snel antwoord op klinische vragen te vinden, gebaseerd op evidence based medicine.

Als je een zoekopdracht doet in TRIP zie je aan de rechterkant van het scherm hoe de resultaten (in kleur) worden gefilterd naar soort evidence (aflopend naar bewijs): richtlijnen, systematic reviews en andere vormen van onderzoek.

PubMed instructiefilmpjes


In medische databank PubMed vind je onder het kopje PubMed tutorials een aantal hele handige instructiefilmpjes waarin getoond wordt hoe je slim kunt zoeken naar literatuur.

Je kunt beginnen met een simple subject search. Hierin wordt uitgelegd dat PubMed werkt met automatic term mapping (PubMed zet ingevoerde zoektermen waar mogelijk automatisch om naar MeSH-termen).

Voor het zoeken op onderwerp aan de hand van MeSH termen kun je het filmpje zoeken in de MeSH database gebruiken.
Als je teveel artikelen hebt, kun je het beste twee of meer onderwerpen combineren. Gebruik dan het filmpje combineren van MeSH termen.

dinsdag 2 november 2010

Bijhouden van de medische literatuur met Cochrane Library?

Gepubliceerd op: 21-10-2010

Citeer dit artikel als:
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C709
Hoe kunnen we de medische literatuur ooit bijhouden?

Mirjam Bedaf

In 1980, een kwart eeuw nadat gerandomiseerde trials algemeen geaccepteerd waren, verweet Archie Cochrane de medische professie dat ze niet in staat was om periodiek en per (sub)specialisme kritische samenvattingen van alle relevante gerandomiseerde en gecontroleerde studies te maken. Er werden op dat moment dagelijks ongeveer 14 verslagen van trials gepubliceerd. 30 jaar na dit verwijt vonden Hilda Bastian, Paul Glasziou en Iain Chalmers het tijd om na te gaan in hoeverre op dit moment gebruik kan worden gemaakt van dergelijke samenvattingen. Ze publiceerden hun bevindingen in PLoS Medicine (2010;7:e1000326).

Ondanks de komst van MEDLINE en CTTR is nog steeds niet bekend hoeveel studies er precies gedaan zijn. Een groot deel van de studies blijft ongepubliceerd, en bovendien zijn veel studies gepubliceerd in tijdschriften zonder elektronische indexatie, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Een van de eerste stappen om reviews te kunnen maken is volgens de auteurs het herontdekken van publicaties van vóór het digitale tijdperk en het invoeren van alle publicaties in 1 systeem.

Trials en reviews kunnen ongetwijfeld grote impact hebben, toch bestaat het overgrote deel van de medische literatuur uit niet-systematische beschrijvende analyses. Slechts een klein deel van de trials worden geanalyseerd in systematische reviews.
De auteurs stellen daarom dat Cochrane’s doel niet kan worden bereikt zonder een aantal drastische koersveranderingen.
Overbodige trials moeten hiervoor worden verminderd en systematische reviews moeten prioriteit krijgen. Bovendien zouden clinici en patiënten open toegang moeten hebben tot deze bronnen.

Tegenwoordig zou het overigens net zo moeilijk zijn om alleen al alle systematische reviews bij te houden; er verschijnen er dagelijks 11, naast 75 verslagen van trials. Hoe kunnen we die ooit allemaal lezen? Er zitten nog steeds maar 24 uur in een dag.

(Bijdrage: Mirjam Bedaf.)

dinsdag 26 oktober 2010

Is dit een goed artikel? Dat is een goede vraag.

Kwaliteit van gepubliceerd onderzoek verbetert wel, maar niet voldoende.

Sinds 2001 zijn er kwaliteitsrichtlijnen waaraan rapportage van klinische trials getoetst kunnen worden. Maar levert dit nu echt betere onderzoeken op (en dus goede artikelen)?

Onderzoek naar klinische trials uit 2000 en 2006 heeft opgeleverd dat er er in 2006 nog het nodige mankeert aan klinische trials.

Van de 616 gepubliceerde trials in 2006 rapporteerde slechts ongeveer de helft een heldere definitie van de primaire uitkomstmaat en een duidelijke beschrijving van de blindering.
Mínder dan 50% gaf relevante details over de randomisatiemethode.
Op de meeste van deze punten was het in 2000 nóg slechter gesteld.
Je kan dus zeggen dat er voortuitgang in zit.

Tijdschriften die de in 2001 gepubliceerde CONSORT-richtlijnen aanhouden presteerden
iets beter dan tijdschriften die dat niet deden.

Dit heeft tot gevolg dat je ook nu nog steeds kritisch moet blijven op de kwaliteit van de literatuur die je vindt.
De vraag aan de balie: is dit een goed artikel? kan dus nog altijd met nee beantwoord worden, zelfs wanneer het een RCT betreft.

Aldus gepubliceerd artikel:
Smulders, Yvo. (2010). Kwaliteit van gepubliceerd onderzoek verbetert wel, maar niet voldoende. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2158

dinsdag 19 oktober 2010

Evidence based practice in de sociale sector

http://www.campbellcollaboration.org/

Campbell Collaboration (C2) is een internationaal onderzoeksnetwerk dat systematische reviews maakt over de effecten van sociale interventie. Campbell is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen onderzoekers met gevarieerde achtergronden.
Op dit moment produceert Campbell systematic reviews in de gebieden: Social Welfare, Crime and Justice en Education.

(Vrij vertaald van de website van Campbell Collaboration)

Met behulp van een simpele zoekbalk kan je zoeken naar reviews. De reviews zelf zijn (gratis) full-text te openen. Er is geen registratie vereist.

maandag 18 oktober 2010

Hoe citeer je een bron die wordt aangehaald in een andere bron

Het is zover, de eerste eindprodukten van het eerste onderwijsblok moeten worden ingeleverd. De laatste puntjes op de i: opmaak checken, correct hoofdletter gebruik, maar ook correcte verwijzingen en literatuurlijst volgens de juiste stijl.

Een vraag die bij de balie gesteld wordt is hoe citeer ik naar een bron die wordt aangehaald in een andere bron?

Het antwoord vind je op de website van de APA organisatie.

"For example, if Allport's work is cited in Nicholson and you did not read Allport's work, list the Nicholson reference in the reference list. In the text, use the following citation:
Allport's diary (as cited in Nicholson, 2003)."

http://www.apastyle.org/learn/faqs/cite-another-source.aspx

Een terechte opmerking van een docent is: Als het werk van die ene auteur heel vaak geciteerd wordt en je gebruikt veel van deze stukken tekst, dan is het misschien nuttig om het oorspronkelijk werk toch ook maar te lezen.

Statistiekvraag bij de Xplorabalie, iemand nog aanvullingen?

Stel je wilt weten hoeveel procent van de verpleegkundigen last hebben van schouderklachten of arm klachten, zeg maar RSI. De fysiotherapeuten zijn vast wel geïnteresseerd in deze gevens want deze groep mensen kan goed behandeld worden door de peut. Maar waar zoek je deze gegevens?

Statistiek is niet een speerpunt van de gezondheidsboeken in Xplora. Via een omweg moeten we aan de cijfers komen.
Een eerste mogelijkheid is via handboeken over tillen te achterhalen of er cijfers in genoemd worden.

Een tweede mogelijkheid is zoeken via Google op bijv.
rsi verpleegkundigen cijfers filetype:PDF.
Hierbij willen we expliciet een PDF document waarin deze woorden voorkomen. Hetzelfde kan je nog eens herhalen met DOC of XLS.

Op http://osha.europa.eu/fop/netherlands/nl/euweek/PDFdownloads/rsi_klachten_werkende_populatie.pdf vind je een rapport over de RSI klachten inde werkende populatie in Nederland, uit 2000. Misschien te oud?

Bij TNO hebben ze samen met V&VN in 2008 een onderzoek gedaan naar de arbeidsrisico’s van en maatregelen voor verpleegkundigen en verzorgenden, http://www.xpertlink.nl/pdf/het_grote_gevaar_van_de_zorg_arbo_unie_09102008.pdf

Organisaties die zich met dit onderwerp bezig kunnen houden zijn bijv.
- Stichting arbeidsmarkt ziekenhuizen
- Nederlandscentrum voor beroepsziekten
- TNO arbeid
- vakbond NU'91
- abvakabo
- cnv
- vakvereniging levv
- V&VN Beroepsvereniging van zorgprofessionals

Heeft iemand nog tips of aanvullingen waar we een antwoord op deze vraag kunnen vinden? Ik hou me aanbevolen.

dinsdag 5 oktober 2010

Eigen boek laten liggen in Xplora

Soms gebeurt het dat een student zijn eigen studieboek laat liggen in Xplora.
Goed om te weten dat Xplora deze boeken op een plek verzamelt: de gevonden voorwerpen. Bij de uitleen/terugbreng balie kan je informeren of er iets gevonden is.

Bij deze balie verzamelen wij ook achtergelaten USB-sticks, sjaals, jassen, draadloze muizen, enkele oorbellen, belangrijke documenten enzovoort.

dinsdag 14 september 2010

Berichten van Xplora uitleenactiviteiten via de e-mail

Stop paper waste!

Heb je iets geleend bij Xplora en heb je het nog niet teruggebracht na het verstrijken van verloopdatum, dan krijg je vanaf nu een e-mailtje van Xplora.

Via de e-mail wordt je ook verteld dat de door jou gereserveerde boeken klaar staan om te lenen.

maandag 13 september 2010

RSS reader Bloglines stopt per 1 oktober 2010

Volgens de blog op www.readwriteweb.com stopt Bloglines met ingang van 1 oktober 2010. Lees meer op http://www.readwriteweb.com/archives/bloglines_closes_shop.php.

Misschien hebben de studenten AGZ nog niet veel RSS feeds ingesteld via Bloglines, maar degene die een account hebben zullen de feeds over moeten zetten naar een concurrent.

Enige voordeel? Het scheelt weer een wachtwoord om te onthouden

donderdag 9 september 2010

Doorsturen van Xplora e-mail naar je prive e-mail

Vanaf 13 september 2010 verstuurt Xplora aanmaningen en reserveerberichten niet meer met de snailmail, maar met de e-mail. Hierdoor weet je sneller dat een boek te laat is of dat er een boek klaar staat om gelezen te worden.

Standaard wordt hiervoor de e-mailpostbus van de hogeschool gebruikt.

Integreer je je hogeschoolleven echter in je prive leven dan laat je berichten van Xplora binnenkomen in je hotmail/yahoomail/gmail/etcetera. Je maakt eenmalig een automatische doorstuurregel in je hogeschoolmailbox waardoor alle e-mail wordt doorgestuurd naar je prive e-mail.

Hoe dat moet:
Open de webmail, klik op opties en kies het tabblad regels. Bij de type regel kies je voor doorsturen. Bij de nieuwe regel die je maakt laat je de facultatieve voorwaarden leeg. Je eigen e-mailadres zet je bij "Actie definieren/aan. Kwestie van opslaan en aanwijzingen op het scherm volgen.

Let op: bij een SPAM golf zet de ICT afdeling de automatische doorstuurregels uit. Als je een paar dagen geen e-mail van de school hebt gehad, even checken en herstellen.

dinsdag 7 september 2010

Direct aansturen van google zoekcommando's

Een zoekactie in google levert een URL op waar je U tegen zegt.
Kijk eens naar deze:
http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=zoekwoord&aq=f&aqi=g-s1g9&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=d223a4e511d6f7b0

En toch heeft alles in de URL een betekenis. De verschillende onderdelen van de zoekactie noemen ze parameters.

Op de blog van Searchengineland, http://searchengineland.com/google-power-user-tips-serp-url-parameters-49736 staan een voorbeelden waarmee je verschillende parameters kan aanpassen om zo je zoekvraag in Google te fine-tunen.

Zo kan je dus zelf bepalen:
- hoeveel treffers er tegelijk getoond worden op het scherm.
- dat de ontdubbeling uit moet staan
- of dat google niet naar je vorige zoekacties moet kijken (uitzetten van personalised results)
- binnen welke datumrange gezocht wordt
- dat je zocht binnen Creative Commons licensed materiaal
- ... etc.

Uiteraard is de lijst niet uitputtelijk.

maandag 30 augustus 2010

EBP informatie over lichamelijke aandoeningen op het web

Over medische onderwerpen is heel snel algemene evidence based informatie te vinden op de website van NHS Clinical knowledge summaries, http://www.cks.nhs.uk/.

De aandoeningen zijn gerangschikt maar klinische specialiteit, op alfabet of gewoon in een lijst. De topics worden behandeld in een aantal rubrieken, bijv. background information, management, evidence, drugs in this topic, leaflets for patients. Per topic kunnen de rubrieken uitgebreider zijn.

De verantwoordelijke voor de website is NHS Clinical Knowledge Summaries. Zij komen uit de hoek van het National Institute of Health and Clinical Excellence. Zij zijn een betrouwbare bron voor evidence-based informatie en praktische kennis over de algemene aandoeningen die voorkomen in de eerstelijnszorg.

Gratis registratie is vereist om de website te kunnen gebruiken.

dinsdag 24 augustus 2010

Toch maar Google en UptoDate gebruiken i.p.v. Pubmed?

Volgens onderstaand artikel is er een grotere kans dat je met Google en UptoDate een klinische vraag correct beantwoord, ten opzichte van Pubmed.

Thiele RH, Poiro NC, Scalzo DC, Nemergut, EC
Speed, accuracy, and confidence in Google, Ovid, PubMed, and UpToDate: results of a randomised trial
Postgrad Med J 2010;86:459-465

In deze studie werden arsten en studenten gevraagd om vier vragen te beantwoorden op het gebied van anesthesie en critical care. De vragen moesten binnen 5 minuten worden beantwoord. Hierbij mocht men naar eigen inzicht gebruik maken van Google, UptoDate, Ovid of PubMed. Na 1-3 weken werden de gebruikers gerandomiseerd om slechts één van deze zoekmachines te gebruiken bij het beantwoorden van 8 klinische vragen. Van deze 8 vragen waren er 4 dezelfde als bij het eerdere experiment. Gebleken is dat de gebruikers die van Google en UptoDate bij het beantwoorden van de vraag gebruik maakten een grotere kans hadden om de vraag correct te beantwoorden vergeleken met hen die PubMed hadden gebruikt. Het beantwoorden van de klinische vragen duurde bij Google en UptoDate korter dan bij het gebruik van PubMed.
(Bron: http://debibliotheker.wordpress.com/2010/08/20/nieuwe-publicaties/)

maandag 23 augustus 2010

Gratis artikelen met open access

De uitgeverij Biomed Central geeft al tien jaar open access tijdschriften uit. Meer dan 200 titels zitten er in hun pakket.
De artikelen uit biomedische tijdschriften kunnen op hun eigen website doorzocht worden, maar ze hebben het nog makkelijker voor ons gemaakt. Via de databank Pubmed zijn de artikelen ook terug te vinden. Dat is handig. Hoef je maar op 1 plaats te zoeken naar artikelen over je onderwerp.

Begin 2011 start een andere uitgever (SpringerOpen) ook met open access tijdschriften. Om precies te zijn 12, nl.:

Planetary Science
Global Energy
Journal of Mathematical Neuroscience
Health Economics Review
Journal of Mathematics in Industry
Journal of Remanufacturing
Environmental Sciences Europe
Security and Intelligence Informatics
Applied Microbiology and Biotechnology Express
Bulletin of Mathematical Sciences
Gold Bulletin
Psychology and Well-Being Research

Het is nog niet bekend of de artikelen uit deze tijdschriften via andere databanken doorzocht kunnen worden, bijv. Pubmed of SpringerLink.

Een overzicht van open access tijdschriften vind je op http://www.doaj.org

maandag 19 juli 2010

Het web van internet in gevaar: no linking policy

Toestemming vragen om naar een website te linken. De omgekeerde wereld van het Web.
Lees de blogpost van State of search.

BTW: ik heb geen toestemming gevraagt om naar deze blog te verwijzen

maandag 12 juli 2010

Inhoud van Pubmed loopt voor op het heden

Gelezen in mail van D. Brand, d.d. 09-07-2010: Pubmed omvat ook literatuurverwijzingen in de toekomst.

Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de limiet "Dates".
De gekozen publicatie periodes beginnen terug te tellen vanaf "heden", de dag waarop je zoekt. Hierdoor sluit je de gepubliceerde toekomstige artikelen uit en mis je misschien interessante inhoud.

Geopteerde oplossing: gebruik de optie "Specify date range" en gebruik dan alleen het eerste YYYY. Dus zonder maand en dag aanduiding.

donderdag 8 juli 2010

Zoekcommandos voor Pubmeds Clinical queries

Er zijn 10 opties voor de Clinical Study Categories om rechtstreeks in je zoekvraag inte bouwen.
#3 AND prognosis/narrow[filter]
#4 AND therapy/broad[filter]
etcetera

En er is 1 voor systematic reviews.
#3 AND systematic[sb]

Dit als aanvulling op het gebruik van de limieten.

dinsdag 6 juli 2010

Wijziging in clinical queries scherm van Pubmed

In Pubmed is het scherm met de clinical queries aangepast. Het zal binnenkort nog wel gefinetuned worden want een prettige functionaliteit is verdwenen.
Als je eerder een zoekactie had gedaan in Pubmed kon je simpel met het invoeren van het setnummer uit de history de combi maken met een clinical query.
Nu kan dat alleen nog via de limits. Daar kies je dan voor de subsets.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/pubmedutils/clinical

Update: 12 juli 2010: Pubmed werkt weer aan deze functionaliteit. Even wachten op het moment dat alles werkt zoals het zou moeten.

maandag 5 juli 2010

Ondersteuning bij literatuuronderzoek van reviewers

Vanuit een lectoraat zijn er twee onderzoekers bezig met het zoeken naar literatuur over het onderwerp: behandelmethodes voor radiculopathy. Aan mij gevraagd of ik ze wil helpen met hun zoektocht naar kwaliteitsliteratuur.
Vanmiddag is de tweede bijeenkomst en in de eerste bijeenkomst zijn een aantal zoektips ter sprake gekomen waar de onderzoekers al heel blij mee waren. Vanmiddag dus de follow-up.
Omdat het mijn 'eerste keer' is heb ik toch maar even een vraag gedropt op de clinlib-nl discussielijst. De collega's zijn zo aardig om hun kennis te delen. Super!

Ik wordt verwezen naar verschillende literatuur:
- Praktische handleiding PubMed / F. van Etten-Jamaludin, Rikie Deurenberg, 3e druk 2010 vanaf hoofdstuk 9.
- Tevens is er op het internet een Cochrane handbook waar ik het bestaan nog niet van wist. Nog maar even doorspitten dus.
- How to read a paper : the basics of evidence-based medicine / Trisha Greenhalgh, 4e editie net verschenen

Andere tips volgen hieronder en hierbij heb ik geknipt en geplakt uit de replies van Jan, Faridi en Edith.
- beperk je werk tot het zoeken naar literatuur. Het beoordelen van de gevonden literatuur is een taak van de reviewers.
- laat je niet teveel afleiden door PICO of iets dergelijks: pas een heldere onderwerpsanalyse toe, en vraag de vraagstellers of de componenten helder door jou zijn begrepen:
a. maak een afspraak met de vraagstellers om e.e.a. te bespreken
b. focus op de componenten van de vraag (hak de vraag in stukken)
c. zoek synoniemen, gebruik zowel gecontroleerde alswel vrije termen
d. hou je vraag (=indeling van componenten) helder, bijv. door het gebruik van kleuren.
- leg al je acties vast in een zoekvraag-bestand in word. Noteer hier je keuzes, uitwerkingen etc.
- begin met PubMed:
a. ben je samen met je reviewers tevreden over de zoekstrategie, kies dan relevante andere bestanden,
b. en vertaal de PubMed vraag in de taal van de andere bestanden, en
c. leg de gevonden referenties vast in een referentie-beheerssysteem, en filter de dubbele referenties weg (noteer immer de aantallen gevonden referenties)
- Als ik PubMed (Medline) gebruik dan doe ik de search zelf niet ook in Medline. Wij hebben hier Ovid Medline, naast PubMed/Medline.
- Wat ik weet is dat het belangrijk is dat je duidelijk geinformeerd wordt wat de zoekvraag is, waarnaar men op zoek wilt gaan. Een goed 'interview' met de vraagstellers, is dus belangrijk. De PICO moeten zij aanleveren, je kunt ze wellicht daarbij wel ondersteunen. Zelf vind ik het soms nuttig om ook in het bezit te zijn van hun review protocol, om zo ook de inclusie- en exclusiecriteria te bekijken, of zij moeten dit aan je doorgeven.

dinsdag 11 mei 2010

Zoek(machine) maar uit!

Academic and scholar search engines and sources : an internet miniguide annotated link compilation / by Marcus P. Zillman

Internet MiniGuide Annotated Link Compilation white paper is a 62 page research paper listing selected resources both new and existing that will help anyone who is attempting to find academic and scholarly information and knowledge available on the Internet. Each source is described along with the URL address than can be accessed. It is freely available as a .pdf file (1.67MB) at the above link from the Virtual Private Library™ and authored by Marcus P. Zillman, M.S., A.M.H.A. [Updated: May 6, 2010].

Ik ben nog even aan het uitzoeken wie de auteur is, want hij produceert zoveel internet informatie dat ik het vermoeden heb dat er deels een commercieel bedrijf achter zit.

maandag 3 mei 2010

Packrati.us = Twitter + Delicious

http://Packrati.us

Als je dit programma gebruikt dan stuurt deze alle URL's uit je tweets automatisch door naar je delicious account. Toch handig.
Wel eerst een http://delicious.com account aanmaken. Makkelijk om je favoriete URLs te beheren/beheersen

donderdag 8 april 2010

Nieuw ding: Je eigen zoekmachine maken, echt cool!

Op een zoekcursus heb ik geleerd hoe je in Google een eigen zoekmachine kan maken. Jij als maker bepaalt in welke websites gezocht wordt. Uiteraard ben je gebonden aan de (on)mogelijkheden van Google-indexering. Zo zijn bijv. bepaalde databanken niet doorzoekbaar voor Google. De html-code voor de machine kan je vervolgens op elke website, blog of blackboard plaatsen.

In de cursusfolder werd het aangeduid als LASE, limited area search engine. Google gebruikt de termen: Google custom search engine, of in het Nederlands: Aangepast zoeken.

In het kader van kennisdeling: Op Youtube en op Slideshare staan genoeg films en presentaties over dit onderwerp. Kies maar uit.
De geselecteerde film legt het in 5 minuten uit. Je ziet hoe je een eigen zoekmachine aanmaakt, vult, én plaatst op Blackboard (oudere versie). Easy!


Mocht je toch nog vragen hebben dan roep maar. Je kunt tegenwoordig chatten met me via mijn blog.